Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Государственной налоговой администрации Украины от 28 февраля 2011 года №113

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

29 октября 2004 г.

№1388/9987

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКРАИНЫ

от 30 сентября 2004 года №571

Об утверждении формы Отчета о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица, Порядка его составления и Порядка ведения налогового учета результатов совместной деятельности

(В редакции Приказа Государственной налоговой администрации Украины от 03.04.2007 г. №208)

Руководствуясь подпунктом 7.7.7 пункта 7.7 статьи 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" и статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Отчета о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица и Порядок составления Отчета о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица (прилагаются).

2. Утвердить Порядок ведения налогового учета результатов совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ Государственной налоговой администрации Украины от 11 июля 1997 года N234 "Об утверждении Порядка ведения налогового учета и составления налоговой отчетности результатов совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14 августа 1997 года за N308/2112.

4. Департаменту методологии (Пихоцкий В.Ф.):

4.1. подать этот приказ на согласование в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности;

4.2. после согласования с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности подать этот приказ в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя ГНА Украины Воссина О.И.

 

Председатель Ф.О.Ярошенко

 

СОГЛАСОВАНО:

Решение Комитета Верховной

Рады Украины по вопросам финансов

и банковской деятельности

24 сентября 2004 г. N06-10/10-1082 С.Буряк

 

 

 

 

 

Утверждено Приказом Государственной налоговой администрации Украины 30 сентября 2004 года №571

форма

Отчет о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица

-----------------------  УЗГОДЖЕНО. Рішення Комітету
|Відмітка про | Верховної Ради України з питань
|одержання (штамп ДПІ)| фінансів і банківської
----------------------- діяльності
-----------------------------------------------------------------------
|1 | Звіт про результати спільної діяльності | | Звітна |
| | на території України без створення |-----+------------------|
| | юридичної особи | | Звітна нова |
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
|2 |Звітний рік | 2 | 0 | | | | |1 квартал | | |Півріччя | | |3 квартали | | | Рік |
--------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 |Повна назва уповноваженого платника |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | | . | | | . | |
| |код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | діяльності (КВЕД) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|5 |Місцезнаходження платника податку | Поштовий індекс | | | | | |
| |-----------------------------------------------------+------------------------------------------|
| | | Телефон | |
| |-----------------------------------------------------+----------+-------------------------------|
| | | Факс* | |
| |-----------------------------------------------------+----------+-------------------------------|
| | | Е-maіl* | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|6 |Договір про спільну діяльність від N |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* На бажання платника податку
                             Одиниця виміру: грн., без копійок,
з відповідним округленням за
загальновстановленими правилами
---------------------------------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ |Код рядка| Сума |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Дохід від здійснення спільної діяльності, у тому числі: |01 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |01.1 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|приріст балансової вартості запасів |01.2 К1 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|доходи від виконання довгострокових договорів |01.3 К2 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|прибуток від операцій з цінними паперами та деривативами |01.4 К3 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|прибуток від операцій із землею |01.5 К1 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5 |01.6 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Коригування доходів, у тому числі : (+- 02.1 +- 02.2 + 02.3) |02 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) |02.1 | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових |02.2 | |
|періодів | | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості |02.3 К4 | |
|------------------------------------------------------------------+-
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственной налоговой администрации Украины от 30 сентября 2004 года №571
"Об утверждении формы Отчета о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица, Порядка его составления и Порядка ведения налогового учета результатов совместной деятельности"

О документе

Номер документа:571
Дата принятия: 30/09/2004
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1388/9987 от 29/10/2004
Начало действия документа:09/11/2004
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:15/04/2011

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2004, N 44, ст. 2925

Редакции документа

Текущая редакция принята: 03/04/2007